Tin tức

Người dân phải tự phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 nhóm

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân sẽ được phân loại thành 3 nhóm chính gồm: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác.


Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân vừa ký văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường.

"Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt" của Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra nhận diện tối đa chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân và phân loại thành 3 nhóm chất thải chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường, gồm: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương nghiên cứu, áp dụng hướng dẫn này để xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn bảo đảm phù hợp với các quy định.

Trong đó lưu ý việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt nhằm thúc đẩy tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải, sản phẩm thải bỏ, tận dụng tối đa giá trị, kéo dài vòng đời của sản phẩm, vật liệu.

Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia chương trình tái chế, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu theo quy định của luật; giảm tối đa lượng chất thải phải xử lý.

Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt cần phù hợp với hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, công nghệ xử lý chất thải hiện có; điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; phù hợp với nội dung quản lý chất thải trong các quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; nguồn lực tài chính của địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân.

"Triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt chậm nhất là ngày 31/12/2024", lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các địa phương phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường) để được hướng dẫn kịp thời hoặc xem xét, điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

Nguồn: dantri.com.vn

Đối tác của chúng tôi

Liên hệ bán hàng
lên đầu trang